Hvem vil du møde når du henvender dig til klinikken?

Charlotte Tobiassen, speciallæge i gynækologi og obstetrik

Født i 1957, uddannet fra Københavns Universitet og specialist anerkendelse i Gynækologi og Obstetrik i 1999. Har haft ansættelser som 1. reservelæge og afdelingslæge på flere store gynækologiske afdelinger i Københavnsområdet og har mere end 25 års erfaring indenfor specialet.

Kandidatuddannelse i Folkesundhed (Master of Public Health) 1999 til 2001, hvor emner som forebyggelse og sundhedsfremme, sundhedsøkonomi og international sundhed var på dagsorden.

Fra 2006 til 2008  assisterende speciallæge i gynækologisk speciallægepraksis hos flere erfarne kolleger og således  optimal oplæring.

I 2008 overtaget klinikken i Puggardsgade efter gynækolog Inge Moth som gik på pension.

Deltager løbende i relevante faglige kurser og kongresser og mødes jævnligt med kolleger indenfor faget for udveksling af erfaringer og udvikling af klinikken.

Rosa Schmidt Nissen, sygeplejerske

Ansat pr.1.6.2017 assisterer ved kirurgiske indgreb og varetager egne patientforløb. Har erfaring fra gynækologien og fertilitetsbehandling. Desuden varetager Rosa receptions og sekretariatsopgaver, varebestilling og opfyldning, rengøring- og sterilisation af instrumenter

 Eva Bergstrand-Poulsen, stud.med.

Ansat pr.1.2.2017 varetager egne patientforløb vedr. kontroller, aborter, spiraloplæggelse mv. Derudover har hun receptions- og sekretariatsopgaver, opfyldning, rengøring og sterilisation af instrumenter, samt lejlighedsvis assistance ved operationer.

 Frederikke Løpkke, stud.med.

Ansat pr. 1.9.2018, varetager receptions- og sekretariatsopgaver, opfyldning, rengøring og sterilisation af instrumenter.

Mikkel Grenaa Frederiksen, stud med

Ansat pr. 1.9.2018, varetager receptions- og sekretariatsopgaver, opfyldning, rengøring og sterilisation af instrumenter.