ABORT

MEDICINSK ABORT

I klinikken tilbydes medicinsk abort indtil udgangen af 9. graviditetsuge. DER KRÆVES IKKE HENVISNING fra den praktiserende læge. Ring direkte på 33130122.

 Vi sørger altid for kort ventetid til denne behandling.

Aborten foregår i to trin og det er kvinden selv, som sørger for at tage medicinen. Det er også vigtigt, at komme til de aftalte kontroller da det sikrer, at aborten er fuldført og er vigtigt for at imødegå evt. komplikationer.

Der gives grundig mundtlig vejledning og udleveres skriftlig information om proceduren sammen med den nødvendige medicin.

Dag 1:  Rådgivning og samtale, undersøgelse, ultralydsscanning og evt. blodprøve.
            Tbl. Mifegyne, som standser fosterets vækst, indtages i klinikken
Dag 3:  Tbl. Cytotec som igangsætter en tømning af livmoderen. Kvinden lægger selv medicinen op i skeden.
Dag 5:  Ultralydsskanning
Dag10: Ultralydsskanning samt evt. kontrol blodprøve 
  
Der er få komplikationer til medicinsk abort, når den foretages i den tidlige graviditet. Nogle ganske få oplever meget kraftig blødning. Hvis det skulle ske er det vigtigt, at søge hjælp enten her i klinikken eller henvende sig på akuttelefonen 1813.

Smerter kan almindeligvis behandles med vanlig smertemedicin.
I enkelte tilfælde er aborten enten slet ikke startet eller livmoderen har ikke tømt sig tilstrækkeligt og man må gentage proceduren med medicinen eller foretage kirurgisk udskrabning af aborten. Hvis der efterlades abortvæv inde i livmoderen er der stor risiko for underlivsbetændelse.

Det er også vigtigt at have en plan for den fremtidige prævention, hvilket også vil blive drøftet i forbindelse med abort.

KIRURGISK ABORT KAN I ØJEBLIKKET IKKE TILBYDES I KLINIKKEN.

I klinikken tilbydes kirurgisk abort i lokal bedøvelse suppleret med beroligende medicin intravenøst indtil 9. graviditetsuge. Det forudsætter, at kvinden er rask, forstår dansk og er indforstået med den anvendte procedure. Der KRÆVES IKKE HENVISNING fra den praktiserende læge.

Ventetid 0-2 dage.

Der foretages indledende undersøgelse, gynækologisk undersøgelse og ultralydscanning for at bedømme graviditetens størrelse. Der lægges plan for fremtidig prævention.

Proceduren forberedes ved at sætte en lille plastik kanyle i en åre i hånden således at der kan gives intravenøs beroligende medicin, som virker i den korte tid som indgrebet varer ( ca 10 min)

Der lægges lokalbedøvelse omkring hele limodermunden som må udvides en smule for at kunne foretage den efterfølgende udsugning af aborten.

Under hele forløbet overvåges ud af sygeplejersken som checker dit blodtryk, puls og iltningen i dit blod. Hun er der også for at berolige dig og holde din hånd, samt for at assistere gynækologen med instrumenter o.lign.

Efter indgrebet har du mulighed for at hvile i klinikken indtil du føler dig klar til at tage hjem, almindeligvis efter 1 time. Du er velkommen til at have en pårørende med, dog ikke under selve indgrebet.