Insemination med donorsæd

Insemination med donorsæd2023-09-14T08:52:40+02:00

Generelt om brug af donorsæd

Insemination med donorsæd er relevant for enlige kvinder, kvindelige par og par, hvor mandens egen sæd ikke kan anvendes til behandling. Der kan vælges mellem sæd fra anonym eller ikke anonym donor (se særskilt patientinformation om valg af sæddonor).

Kvindelige par og enlige kvinder

Siden 2007 har det i Danmark været muligt at tilbyde enlige kvinder og kvindelige par fertilitetsbehandling på lige fod med heteroseksuelle. Der er mange steder i verden, hvor dette endnu er i strid med lovgivningen, hvorfor udenlandske kvinder fra hele verden hvert år kommer til Danmark for at få behandling. Til danske patienter tilbydes behandlingen offentligt og vederlagsfrit, også til barn nummer to.

Par, hvor mandens sæd ikke kan anvendes

Ved svært nedsat sædkvalitet (< 1 mill/ml) eller komplet fravær af sædceller (azoospermi) vil der i første omgang blive foretaget udredning af manden. I nogle tilfælde er det muligt at udhente brugbare sædceller fra testiklerne med metoden TESA og efterfølgende foretage IVF-behandling med ICSI (Intra Cytoplasmatisk Sædcelle Injektion). I andre tilfælde vil eneste chance for graviditet være brug af donorsæd.

Henvisning fra egen læge

Udredningen starter med et besøg hos egen læge, hvor der foretages en indledende samtale. Lægen vil herefter skrive en henvisning til en praktiserende gynækolog . Hvis I er et par, skal der foreligge en henvisning fra jer begge.

Konsultation i klinikken

Ved dit og din eventuelle partners besøg i klinikken er det vigtigt, at der medbringes et udfyldt oplysningsskema for enten enlige kvinder, kvindelige par eller par. Der vil blive optaget en grundig journal og derefter blive foretaget en gynækologisk undersøgelse og ultralydsscanning af livmoder og æggestokke gennem skeden. Du vil desuden blive podet for chlamydia og få foretaget en celleprøve, hvis denne er mere end et år gammel.

Det vil være en stor hjælp, hvis du/I forinden har læst den særskilte patientinformation om valg af donorsæd. Vi anbefaler normalt, at der bestilles 2-3 strå fra den valgte donor. Da opbevaring af donorsæd kræver specielle faciliteter, skal den sendes til fertilitetsklinikken Vitanova, hvor også selve inseminationen foregår.

Du/I skal være opmærksomme på, at det i forbindelse med samtalen er lovpligtigt at foretage en såkaldt forældreegnetheds-vurdering, det vil sige dit/jeres evne til at drage fornøden omsorg for et barn efter fødslen. Hvis der på nogen måde er tvivl om forældreegnetheden ved samtalen, skal anden sagkundskab (det vil sige Familieretshuset) inddrages, før behandling kan påbegyndes (Loven om Kunstig Befrugtning, § 6, stk. 2).

Blodprøver

Lovgivningen fra EU kræver, at kvinden får foretaget blodprøver, der udelukker eventuel smitte med seksuelt overførte virussygdomme (HIV og Hepatitis B og C). Desuden testes for antistoffer mod røde hunde (Rubella), stofskiftefunktion (TSH og TPO-antistoffer) og koncentration af mælkehormonet prolaktin. Endelig tages blodprøver til vurdering af ægreserven (AMH, FSH, østradiol). Ved problemer med manglende ægløsning eller øget behåring måles de mandlige hormoner. Vi kan tilbyde at foretage blodprøverne i klinikken, hvis de ikke allerede foreligger. De skal foretages på cyklusdag 2.

AMH

AMH er en forkortelse for Anti Müllerian Hormon. AMH kan måles i en blodprøve og er et godt mål for det antal æg, en kvinde har tilbage i æggestokkene. En høj AMH tyder på en god ægreserve, mens en lav AMH omvendt tyder på, at der ikke er så mange æg tilbage. AMH falder med stigende alder. En AMH på over 7 pmol/L betragtes som en normal værdi, mens en AMH på under 3 pmol/L betragtes som en lav værdi med betydeligt nedsat graviditetschance. AMH vurderes sammen med en ultralydsscanning, hvor antallet af ægblærer optælles (AFC).

FSH

FSH er en forkortelse for Follikel Stimulerende Hormon og kan ligeledes måles i en blodprøve. FSH er et overordnet hormon, der frigives fra hypofysen og stimulerer ægblærerne til at vokse. Modsat AMH tyder et højt niveau af FSH på en nedsat funktion af æggestokkene. FSH svinger gennem cyklus, hvorfor det er vigtigt at den måles tidligt i cyklus (cyklusdag 2). Den måles altid samtidig med det kvindelige kønshormon østradiol. En FSH på over 15 pmol/L tyder på begyndende menopause.

Passageundersøgelse af æggelederne (HSU)

En vellykket insemination kræver, at æggelederne er åbne. Det kan tjekkes ved at foretage en passageundersøgelse (HSU). En HSU foretages på 8.-10. cyklusdag. Undersøgelsen foregår ved, at et blødt plastikkateter føres op gennem livmoderhalsen, og en lille ballon blæses op. Herefter fyldes livmoderen med sterilt saltvand, og udløbet i begge æggeledere følges med ultralyd. Undersøgelsen varer cirka 10 minutter. Det er en god ide at tage lidt smertestillende forinden (Panodil/Ipren), da du kan få forbigående menstruationslignende smerter.

Planlægning af behandling

Når resultatet på ovenstående undersøgelser foreligger, kan din/jeres behandling planlægges. I de fleste tilfælde er det muligt at tilbyde insemination, og du/I vil blive booket til en særskilt konsultation, hvor de forskellige trin i behandlingen gennemgåes.

Insemination med donorsæd

Insemination med donorsæd indebærer, at donorsæden placeres i kvindens livmoder på det tidspunkt, hvor ægløsningen finder sted. Insemination giver højere chance for graviditet end naturlig undfangelse, fordi

 1. Sæden sprøjtes helt op i livmoderen, så flere sædceller når ud i æggelederne.
 2. Inseminationen koordineres med ægløsningstidspunktet, hvilket givet meget stor sikkerhed for, at æg og sædceller når hinanden.

Inseminationsbehandling i spontan cyklus

Hvis du er yngre end 38 år gammel med en regelmæssig cyklus på 25-35 dage, vil inseminationsbehandlingen som regel planlægges i spontan cyklus, det vil sige uden stimulation med hormoner.

Behandlingen foregår i følgende trin:

 1. Ring eller mail til klinikken den første dag, hvor du har frisk rød blødning (cyklusdag 1) og aftal tid til scanning. Donorsæd til Vitanovas depot skal afsendes senest ved cyklusstart.
 2. Scanning på cyklusdag 9-12. Nogle gange kan det være nødvendigt med mere end en scanning.
 3. Ægløsningssprøjte med Ovitrelle, når ægblæren er moden. Ovitrelle sprøjtes under maveskindet om aftenen på det tidspunkt, du får angivet af klinikken.
 4. Insemination med den valgte donorsæd halvandet døgn (36-38 timer) efter injektion med Ovitrelle. Inseminationen foregår på Vitanova.
 5. Graviditetstest efter 14 dage. Hvis testen er negativ, kan der gøres nyt forsøg efter næste menstruation.

Inseminationsbehandling i stimuleret cyklus

Hvis du ikke er blevet gravid efter 3 inseminationsforsøg, anbefaler vi en hormonstimuleret cyklus. Det samme gælder for kvinder, der er ældre end 38 år og for kvinder, der har uregelmæssig cyklus, som det for eksempel ses ved PCOS. En mild hormonstimulation øger graviditetschancen, fordi æggestokkene i stedet for at modne et æg ofte vil modne 2-3 æg.

Behandlingen foregår i følgende trin:

 1. Ring eller mail til klinikken den første dag, hvor du har frisk rød blødning (cyklusdag 1) og aftal tid til scanning.
 2. Fra cyklusdag 2-3 startes behandling med hormoner, som kan være indsprøjtninger med FSH, tabletter (Clomid) eller begge dele. Efter instruktioner fra os vil du uden problemer kunne tage indsprøjtningerne derhjemme.
 3. Scanning på cyklusdag 8-12, afhængig af cykluslængde og behandling. Nogle gange kan det være nødvendigt med mere end en scanning.
 4. Ægløsningssprøjte (Ovitrelle), når ægblærerne er modne. Ovitrelle sprøjtes under maveskindet om aftenen på det tidspunkt, du får angivet af klinikken.
 5. Insemination med den valgte donorsæd halvandet døgn (36-38 timer) efter injektion med Ovitrelle. Inseminationen foregår på Vitanova.
 6. Behandling med progesteron (vaginale stikpiller) 1 x dagligt fra dagen efter inseminationen.
 7. Graviditetstest efter 14 dage. Send en mail til klinikken (mail@gynekolog.dk) om resultatet.

Risici ved behandlingen

Hormonstimuleret insemination giver en let øget risiko for graviditet med mere end et foster. Risikoen for tvillingegraviditet er 5-10 procent, hvis der er insemineret på mere end en ægblære. Hvis der ved scanning ses mere end 3-4 æg større end 14 mm, vil cyklus blive aflyst. I meget sjældne tilfælde kan æggestokkene blive overstimulerede med væske og udspiling af maven. Det behandles som regel med ro i hjemmet og forsvinder efter 1-2 uger.

Priser

Hvis du har en henvisning fra egen læge, er behandlingen gratis. Udgifter til medicin og donorsæd er dog egenbetaling.

Succesrater

Mange kvinder, der behandles med insemination med donorsæd, har ingen gynækologiske problemer og normal fertilitet. Da donorsæd altid er sæd af høj kvalitet, er der som udgangspunkt gode chancer for at opnå graviditet. Som ved al anden fertilitetsbehandling er graviditetschancen dog meget afhængig af kvindens alder. Ved en alder under 38 år er graviditetsraten 20 procent eller højere for hver inseminationscyklus. Herefter falder den gradvist til 8-9 procent ved 40-års alderen og 4 procent hos kvinder over 40 år. Den offentlige sygesikring dækker maximalt 6 inseminationsforsøg. Hvis graviditet ikke er opnået derefter, anbefales skift til IVF behandling. Tiden, der går med insemination, skal hele tiden ses i forhold til den faldende ægreserve og det biologiske ur, der tikker.

Ofte stillede spørgsmål

Er der forskel I behandlingen, når der bruges donorsæd fremfor partnerens sæd?2023-05-12T09:21:21+02:00

Når der bruges donorsæd (IUI-D), vil behandling ofte starte i spontan cyklus, hvorimod der ved anvendelse af partnersæd (IUI-H) vil blive stimuleret med hormoner allerede første gang, der behandles.

For hvem er insemination med donorsæd relevant?2023-05-12T09:21:36+02:00

Insemination med donorsæd tilbydes til enlige kvinder og kvindelige par, men er også relevant for heteroseksuelle par, hvor mandens sæd ikke kan anvendes. Det kan skyldes nedsat sædkvalitet eller helt fravær af sædceller.

Hvad koster det at blive gravid med donor?2023-05-12T09:21:57+02:00

Prisen på donorsæd varierer, afhængigt af om der ønskes anonym eller åben profil eller  om der ønskes udvidede kriterier. Prisen varierer mellem cirka 3000 og 12000 kroner pr. strå.

Hvornår er det bedst at blive insemineret?2023-05-12T09:22:17+02:00

Insemination foregår på ægløsningstidspunktet, som kan variere fra kvinde til kvinde. Ægløsningen vil typisk være omkring 14 dage efter første menstruationsdag.

Hvordan foregår en insemination?2023-05-12T09:22:33+02:00

Insemination foregår ved, at sædceller indføres direkte i livmoderhulen gennem et blødt kateter. Indgrebet er smertefrit og varer ikke mere end 5-10 minutter. Tidspunktet for inseminationen fastslås ved scanning eller LH-tests.

Hvor mange gange kan man behandle med insemination?2023-05-12T09:22:53+02:00

Der er ikke nogen fast grænse. Generelt anbefaler man seks inseminationer, hvis det drejer sig om donorsæd og tre forsøg, hvis der er tale om insemination med sæd fra manden. Hvis graviditet ikke er opnået herefter, skiftes normalt til reagensglasbehandling (IVF).

Hvad koster insemination?2023-05-12T09:45:00+02:00

Sygesikringen dækker op til seks vederlagsfrie inseminationsforsøg. Medicinen skal du selv betale. Henvises du til hospitalet, skal du være henvist inden du er fyldt 40 år, og du kan kun få behandling til første barn. Hvis du henvises til gynækologisk speciallægepraksis kan du behandles, indtil du fylder 46 år, også til barn nummer to eller flere. I gynækologisk speciallægepraksis skal du foruden medicinen også betale for eventuel donorsæd.

Hvad er forskellen på insemination og IVF?2023-05-12T09:40:06+02:00

Ved insemination indføres sædceller i livmoderen på tidspunktet for ægløsning. Insemination kan enten foretages i spontan eller hormonstimuleret cyklus. Ved IVF stimuleres æggestokkene til at producere flere æg for på den måde at øge graviditetschancerne. Når æggene er modne, udtages de fra æggestokkene og befrugtes i laboratoriet, hvorefter de lægges tilbage i livmoderen.

Hvad er chancen for graviditet ved insemination?2023-05-12T09:41:04+02:00

Graviditetschancerne er først og fremmest afhængige af kvindens alder, men også af årsagen til behandlingen. Generelt er de højere ved insemination med donorsæd end ved insemination med partnersæd, primært fordi heteroseksuelle par allerede har forsøgt at opnå graviditet hjemme. I grove træk er graviditetschancen ved alder under 38 år 20 procent eller højere. Herefter falder den til 8-9 procent for 38-40-årige og til 4-5 procent ved en alder over 40 år. Efter 42 år anbefales det at gå direkte til IVF-behandling.

Kan min vægt være en hindring for fertilitetsbehandling?2023-05-12T09:24:00+02:00

Der bør generelt tilstræbes et BMI under 30, men der behandles på BMI 30-35, såfremt kvinden har en lav AMH eller er over 35 år. Kvinder med BMI over 35 kan ikke tilbydes behandling på offentlige klinikker.

Hvad må man ikke efter en insemination?2023-05-12T09:42:53+02:00

Efter en insemination kan du leve helt normalt.  Dog fraråder vi hård sport, karbad og svømning det første døgn. I må gerne have samleje i dagene omkring behandling.

Go to Top