PERNILLE DANNESKIOLD LASSEN

Speciallæge i gynækologi og obstetrik 2009

Disputats om kvindelig hormonbehandling i 2001

Specialist i kikkertkirurgi

Fertilitetslæge på Vitanova

Tidligere overlæge ved Gynækologisk Afdeling i Roskilde og Odense

Klinisk lektor ved Københavns Universitet 2013-2017

Operatør på Nørmark Privathospital

HANNE BINDERUP

Uddannet sekretær

Mangeårig erfaring indenfor det gynækologiske speciale

Tidligere ledende lægesekretær på Gynækologisk Afdeling i Roskilde

ROSA SCHMIDT

Uddannet sygeplejerske.

Mangeårig erfaring indenfor det gynækologiske speciale.

Tidligere ansat på IVF-klinik.