Prisen på donorsæd varierer, afhængigt af om der ønskes anonym eller åben profil eller  om der ønskes udvidede kriterier. Prisen varierer mellem cirka 3000 og 12000 kroner pr. strå.