Sygesikringen dækker op til seks vederlagsfrie inseminationsforsøg. Medicinen skal du selv betale. Henvises du til hospitalet, skal du være henvist inden du er fyldt 40 år, og du kan kun få behandling til første barn. Hvis du henvises til gynækologisk speciallægepraksis kan du behandles, indtil du fylder 46 år, også til barn nummer to eller flere. I gynækologisk speciallægepraksis skal du foruden medicinen også betale for eventuel donorsæd.