Der er ikke nogen fast grænse. Generelt anbefaler man seks inseminationer, hvis det drejer sig om donorsæd og tre forsøg, hvis der er tale om insemination med sæd fra manden. Hvis graviditet ikke er opnået herefter, skiftes normalt til reagensglasbehandling (IVF).