Insemination med partnersæd

Insemination med partnersæd2023-09-14T08:49:35+02:00

Infertilitet

Infertilitet eller ufrivillig barnløshed defineres som manglende opnåelse af graviditet efter 1 års regelmæssigt samliv. Infertilitet betegnes også ufrivillig barnløshed eller nedsat frugtbarhed. Cirka en tredjedel af tilfældene skyldes årsager hos kvinden, en tredjedel årsager hos manden og en tredjedel årsager hos både kvinden og manden. I 10-15 procent af tilfældene er infertiliteten uforklarlig. Man er berettiget til fertilitetsudredning og behandling (f.eks. insemination) efter et års forgæves forsøg. I nogle tilfælde kan henvisning ske før. Det kan være ved oplagte årsager som for eksempel manglende ægløsning (PCOS), endometriose, nedsat sædkvalitet eller tidligere graviditet udenfor livmoderen.

Alder og gravitet

Den helt afgørende faktor for en kvindes evne til at blive gravid er ALDER. Hos unge, raske par er sandsynligheden for at opnå graviditet 20-25 procent for hver cyklus. Efter et år vil cirka 85 procent have opnået graviditet, og efter yderligere et år vil tallet være cirka 92 procent. Herefter er sandsynligheden for at opnå graviditet uden hjælp lille. Med årene nedsættes kvindens fertilitet gradvist, samtidig med at risikoen for spontan abort stiger. Allerede midt i 30’erne er chancen for at opnå graviditet halvt så stor som midt i 20’erne. Efter 35-års alderen ses et markant fald i antallet af vellykkede fertilitetsbehandlinger, og efter 40-års alderen er det reelt kun hver 3. kvinde, der har mulighed for at blive gravid. Ved infertilitet er det derfor af afgørende betydning, at man ikke venter for længe, før man bliver henvist til udredning og behandling.

Henvisning fra egen læge

Udredningen starter med et besøg hos egen læge, hvor der foretages en indledende samtale. Lægen vil herefter skrive en henvisning til en praktiserende gynækolog eller til hospitalet.

Konsultation på vores gynækologiske klinik i København

Ved jeres besøg i klinikken er det vigtigt, at I medbringer et udfyldt oplysningsskema for par. Der vil blive optaget journal på jer begge, og du vil få foretaget en gynækologisk undersøgelse samt en ultralydsscanning af underlivet. Du vil desuden blive podet for chlamydia og få foretaget en celleprøve, hvis denne er mere end et år gammel.

I skal være opmærksomme på, at det i forbindelse med samtalen er lovpligtigt at foretage en såkaldt forældreegnethedsvurdering, det vil sige dit/jeres evne til at drage fornøden omsorg for et barn efter fødslen. Hvis der på nogen måde er tvivl om forældreegnetheden ved samtalen, skal anden sagkundskab (det vil sige Familieretshuset) inddrages, før behandling kan påbegyndes (Loven om Kunstig Befrugtning, § 6, stk. 2).

Blodprøver

Lovgivningen fra EU kræver, at både manden og kvinden får foretaget blodprøver, der udelukker smitte med seksuelt overførte virussygdomme (HIV og smitsom leverbetændelse Hepatitis B og C). For kvinden testes desuden for antistoffer mod røde hunde (Rubella), stofskiftefunktion (TSH og TPO), og koncentration af mælkehormonet prolaktin. Endelig tages blodprøver til vurdering af ægreserven (AMH, FSH, østradiol). Ved problemer med manglende ægløsning eller øget behåring måles de mandlige hormoner. Vi kan tilbyde at foretage blodprøverne i klinikken, hvis de ikke allerede foreligger fra egen læge. Prøverne skal foretages på cyklusdag 2.

AMH

AMH er en forkortelse for Anti Müllerian Hormon. AMH kan måles i en blodprøve og er et godt mål for det antal æg, en kvinde har tilbage i æggestokkene. En høj AMH tyder på en god ægreserve, mens en lav AMH omvendt tyder på, at der ikke er så mange æg tilbage. AMH falder med stigende alder. En AMH på over 7 pmol/L betragtes som en normal værdi, mens en AMH på under 3 pmol/L betragtes som en lav værdi med betydeligt nedsat graviditetschance. AMH vurderes sammen med en ultralydsscanning, hvor antallet af ægblærer (follikler) optælles i begge æggestokke (AFC).

FSH

FSH står for Follikel Stimulerende Hormon og kan ligeledes måles i en blodprøve. FSH er et overordnet hypofysehormon, der stimulerer ægblærerne til at vokse. Modsat AMH tyder et højt niveau af FSH på en nedsat funktion af æggestokkene. Niveauet af FSH er svingende, hvorfor det er vigtigt at måle den tidligt i cyklus (cyklusdag 2). Den måles altid samtidig med østradiol. En FSH på over 15 pmol/L tyder på begyndende menopause.

Sædanalyse

Hvis der ikke allerede foreligger en sædanalyse, vil din partner blive henvist til dette. Sædprøven skal foretages mindst 48 timer og højest 7 døgn efter forrige sædudtømmelse. Hvis det ikke kan lade sig gøre at producere sædprøven i laboratoriet, kan den også foretages hjemme. Den skal i så fald opbevares ved kropstemperatur under transporten, for eksempel under armhulen. Den må højest være en time undervejs.

Sædprøven analyseres ved bedømmelse af sædcelleantal og bevægelighed før og efter oprensning. Kvaliteten bedømmes som nedsat, hvis en eller flere parametre ligger under nedre referenceniveau for fertile mænd. Man vil i første omgang anbefale en ny sædundersøgelse efter cirka 3 måneder, da sædkvaliteten er påvirkelig af mange forskellige faktorer. Feber er en af de væsentligste faktorer, der forbigående kan nedsætte sædkvaliteten.

Passageundersøgelse af æggelederne (HSU)

En vellykket insemination kræver, at æggelederne er åbne. Det kan tjekkes ved at foretage en passageundersøgelse (HSU). En HSU foretages på 8.-10. cyklusdag. Det er en god ide at tage lidt smertestillende forinden (Panodil/Ipren), da du kan få forbigående menstruationslignende smerter. Undersøgelsen foregår ved, at et blødt plastikkateter føres op gennem livmoderhalsen, og en lille ballon blæses op. Herefter fyldes livmoderen med sterilt saltvand, og udløbet i begge æggeledere følges med ultralyd. Undersøgelsen varer cirka 10 minutter.

Planlægning af behandling

Når resultatet på ovenstående undersøgelser foreligger, kan jeres behandling planlægges. I de fleste tilfælde er det muligt at tilbyde insemination, og I vil blive booket til en særskilt konsultation, hvor de forskellige trin i behandlingen gennemgåes. I vil i de fleste tilfælde kunne starte behandling i den kommende cyklus.

Inseminationsbehandling i stimuleret cyklus

Når der foreligger svar på ovennævnte undersøgelser, kan der lægges en plan for din behandling. I de fleste tilfælde (manglende ægløsning, let nedsat sædkvalitet, uforklarlig infertilitet eller let endometriose) er hormonstimuleret insemination med partners sæd velegnet som behandling. Hormonstimuleret insemination øger chancen for graviditet af 4 årsager:

 1. Æggestokkene modner i stedet for et æg 2-3 æg pr. cyklus.
 2. Tidspunktet for ægløsning og insemination koordineres, så der er stor sikkerhed for, at æg og sæd møder hinanden.
 3. Sæden sprøjtes op i livmoderen, så langt flere sædceller når ægget end ved naturlig undfangelse.
 4. Sæden er oprenset. Ved en oprensning frasorteres de døde sædceller og sædvæsken, så kun de gode og hurtige sædceller er tilbage. En oprensning kan enten foregå ved en simpel swim-up metode eller ved en gradient centrifugering. Sidstnævnte kræver flere laboratoriefaciliteter, men giver en højere graviditetsrate. For at kunne tilbyde den bedste behandling med gradientcentrifugering foregår selve inseminationen på Vitanova fertilitetsklinik.

Inseminationsbehandlingen foregår i følgende trin:

 1. Ring eller mail til klinikken den første dag, hvor du har frisk rød blødning (cyklusdag 1) og aftal tid til scanning.
 2. Fra cyklusdag 2-3 startes behandling med hormoner, som kan være indsprøjtninger med FSH, tabletter (Clomid) eller begge dele. Efter instruktioner fra os vil du uden problemer kunne tage indsprøjtningerne derhjemme.
 3. Scanning på cyklusdag 8-12, afhængig af cykluslængde og behandling. Nogle gange kan det være nødvendigt med mere end en scanning.
 4. Ægløsningssprøjte (Ovitrelle), når ægblærerne er modne. Ovitrelle sprøjtes under maveskindet om aftenen på det tidspunkt, du får angivet af klinikken.
 5. Insemination halvandet døgn (36-38 timer) efter injektion med Ovitrelle. Inseminationen foregår på Vitanova. Din partner skal samme morgen aflevere en frisk sædprøve.
 6. Behandling med progesteron (vaginale stikpiller) 1 x dagligt fra dagen efter inseminationen.
 7. Graviditetstest efter 14 dage. Send en mail til klinikken (mail@gynekolog.dk) om resultatet.

Risici ved inseminationsbehandlingen

Hormonstimuleret insemination giver en let øget risiko for graviditet med mere end et foster. Risikoen for tvillingegraviditet er 5-10 procent, hvis der er insemineret på mere end en ægblære. Hvis der ved scanning ses mere end 3-4 æg større end 14 mm, vil cyklus blive aflyst. I meget sjældne tilfælde kan æggestokkene blive overstimulerede med væske og udspiling af maven. Generne svinder som regel spontant i løbet af et par uger og kræver sjældent indlæggelse.

Priser

Hvis du har en henvisning fra egen læge, er behandlingen gratis. Udgifter til medicin og donorsæd er dog egenbetaling. Dette gælder uanset om behandlingen foregår i speciallægeklinik, på hospital eller på privat fertilitetsklinik.

Succesrater

Chancen for graviditet efter insemination afhænger af kvindens alder. Ved en alder under 38 år er graviditetsraten omkring 20 procent i hver inseminationscyklus. Herefter falder den gradvist til 8-9 procent ved 40-års alderen og 4 procent hos kvinder over 40 år. Den offentlige sygesikring dækker maximalt 6 inseminationsforsøg. Hvis graviditet ikke er opnået derefter, er chancen for at opnå graviditet efter insemination lille, hvorfor IVF anbefales. Tiden, der går med insemination, skal hele tiden ses i forhold til den faldende ægreserve og det biologiske ur, der tikker.

Ofte stillede spørgsmål

Kan min vægt være en hindring for fertilitetsbehandling?2023-05-12T09:42:17+02:00

Der bør generelt tilstræbes et BMI under 30, men der behandles på BMI 30-35, såfremt kvinden har en lav AMH eller er over 35 år. Kvinder med BMI over 35 kan ikke tilbydes behandling på offentlige klinikker.

Hvad er chancen for tvillinger ved insemination?2023-05-12T09:41:40+02:00

Ved inseminationsbehandling med hormonstimulation er det omkring 10 procent, der får tvillinger.  Normalt er risikoen for tvillinger omkring 2-3 procent. Ved inseminationsbehandling uden hormonstimulation er risikoen for tvillingegraviditet ikke højere end normalt.

Hvornår kan man ikke behandle med partnersæd?2023-05-12T09:38:46+02:00

Hvis sædprøven to gange i træk er af lav eller meget lav kvalitet, kan man ikke inseminere med partnersæd. Afhængig af prøven kan man enten foretage reagensglasbehandling med ICSI (mikroinsemination) eller man kan vælge at anvende donorsæd i stedet for partners sæd.

Hvor mange gange kan man behandle med insemination?2023-05-12T09:38:13+02:00

Der er ikke nogen fast grænse. Generelt anbefaler man tre forsøg, hvis der er tale om insemination med sæd fra manden og seks inseminationer, hvis det drejer sig om donorsæd. Hvis graviditet ikke er opnået herefter, skiftes normalt til reagensglasbehandling (IVF).

Hvor store skal æg være ved inseminationen?2023-05-12T09:37:56+02:00

Selve ægget kan ikke ses på en scanning, men det kan folliklerne. Follikler er små væskefyldte ægblærer inden i æggestokkene. Når folliklerne har en størrelse på 17-19 mm, er ægget modent og klar til ægløsning. Inseminationen foregår 36-38 timer efter injektion med den ægløsnende sprøjte.

Hvordan foregår en insemination?2023-05-12T09:37:35+02:00

Insemination foregår ved, at sædceller indføres direkte i livmoderhulen gennem et blødt kateter. Indgrebet er smertefrit og varer ikke mere end 5-10 minutter. Tidspunktet for inseminationen fastslås ved scanning eller LH-tests.

Hvornår kan man henvises til fertilitetsbehandling?2023-05-12T09:37:16+02:00

Man kan henvises til fertilitetsbehandling efter et års forgæves forsøg på opnåelse af graviditet. Ved oplagte årsager kan henvisning dog ske tidligere, for eksempel ved manglende ægløsning (PCOS), endometriose, nedsat sædkvalitet, tidligere graviditet udenfor livmoderen eller alder over 37 år.

Hvor hurtigt opnår man normalt graviditet?2023-05-12T09:36:52+02:00

Ved regelmæssigt samliv (mindst 2 gange om ugen) vil omkring 84 procent have opnået graviditet efter et år og cirka 92 procent efter to år. Herefter er chancen for spontan graviditet lille.

Hvad må man ikke efter en insemination?2023-05-12T09:42:53+02:00

Efter en insemination kan du leve helt normalt.  Dog fraråder vi hård sport, karbad og svømning det første døgn. I må gerne have samleje i dagene omkring behandling.

Hvad er chancen for graviditet ved insemination?2023-05-12T09:41:04+02:00

Graviditetschancerne er først og fremmest afhængige af kvindens alder, men også af årsagen til behandlingen. Generelt er de højere ved insemination med donorsæd end ved insemination med partnersæd, primært fordi heteroseksuelle par allerede har forsøgt at opnå graviditet hjemme. I grove træk er graviditetschancen ved alder under 38 år 20 procent eller højere. Herefter falder den til 8-9 procent for 38-40-årige og til 4-5 procent ved en alder over 40 år. Efter 42 år anbefales det at gå direkte til IVF-behandling.

Hvad er forskellen på insemination og IVF?2023-05-12T09:40:06+02:00

Ved insemination indføres sædceller i livmoderen på tidspunktet for ægløsning. Insemination kan enten foretages i spontan eller hormonstimuleret cyklus. Ved IVF stimuleres æggestokkene til at producere flere æg for på den måde at øge graviditetschancerne. Når æggene er modne, udtages de fra æggestokkene og befrugtes i laboratoriet, hvorefter de lægges tilbage i livmoderen.

Hvad koster insemination?2023-05-12T09:45:00+02:00

Sygesikringen dækker op til seks vederlagsfrie inseminationsforsøg. Medicinen skal du selv betale. Henvises du til hospitalet, skal du være henvist inden du er fyldt 40 år, og du kan kun få behandling til første barn. Hvis du henvises til gynækologisk speciallægepraksis kan du behandles, indtil du fylder 46 år, også til barn nummer to eller flere. I gynækologisk speciallægepraksis skal du foruden medicinen også betale for eventuel donorsæd.

Go to Top