Infertilitet

Infertilitet eller ufrivillig barnløshed defineres som manglende opnåelse af graviditet efter 1 års regelmæssigt samliv. Infertilitet betegnes også ufrivillig barnløshed eller nedsat frugtbarhed. Cirka en tredjedel af tilfældene skyldes årsager hos kvinden, en tredjedel årsager hos manden og en tredjedel årsager hos både kvinden og manden. I 10-15 procent af tilfældene er infertiliteten uforklarlig.

Man er berettiget til fertilitetsudredning og behandling efter et års forgæves forsøg. I nogle tilfælde kan henvisning ske før. Det kan være ved oplagte årsager som for eksempel manglende ægløsning (PCOS), endometriose, nedsat sædkvalitet eller tidligere graviditet udenfor livmoderen.

Alder og gravitet

Den helt afgørende faktor for en kvindes evne til at blive gravid er ALDER. Hos unge, raske par er sandsynligheden for at opnå graviditet 20-25 procent for hver cyklus. Efter et år vil cirka 85 procent have opnået graviditet, og efter yderligere et år vil tallet være cirka 92 procent. Herefter er sandsynligheden for at opnå graviditet uden hjælp lille. Med årene nedsættes kvindens fertilitet gradvist, samtidig med at risikoen for spontan abort stiger. Allerede midt i 30’erne er chancen for at opnå graviditet halvt så stor som midt i 20’erne. Efter 35-års alderen ses et markant fald i antallet af vellykkede fertilitetsbehandlinger, og efter 40-års alderen er det reelt kun hver 3. kvinde, der har mulighed for at blive gravid. Ved infertilitet er det derfor af afgørende betydning, at man ikke venter for længe, før man bliver henvist til udredning og behandling.

Henvisning fra egen læge

Udredningen starter med et besøg hos egen læge, hvor der foretages en indledende samtale. Lægen vil herefter skrive en henvisning til en praktiserende gynækolog eller til hospitalet.

Konsultation i klinikken

Ved jeres besøg i klinikken er det vigtigt, at I medbringer et udfyldt oplysningsskema for par. Der vil blive optaget journal på jer begge, og du vil få foretaget en gynækologisk undersøgelse samt en ultralydsscanning af underlivet. Du vil desuden blive podet for chlamydia og få foretaget en celleprøve, hvis denne er mere end et år gammel.

I skal være opmærksomme på, at det i forbindelse med samtalen er lovpligtigt at foretage en såkaldt forældreegnethedsvurdering, det vil sige dit/jeres evne til at drage fornøden omsorg for et barn efter fødslen. Hvis der på nogen måde er tvivl om forældreegnetheden ved samtalen, skal anden sagkundskab (det vil sige Familieretshuset) inddrages, før behandling kan påbegyndes (Loven om Kunstig Befrugtning, § 6, stk. 2).

Blodprøver

Lovgivningen fra EU kræver, at både manden og kvinden får foretaget blodprøver, der udelukker smitte med seksuelt overførte virussygdomme (HIV og smitsom leverbetændelse Hepatitis B og C). For kvinden testes desuden for antistoffer mod røde hunde (Rubella), stofskiftefunktion (TSH og TPO), og koncentration af mælkehormonet prolaktin. Endelig tages blodprøver til vurdering af ægreserven (AMH, FSH, østradiol). Ved problemer med manglende ægløsning eller øget behåring måles de mandlige hormoner. Vi kan tilbyde at foretage blodprøverne i klinikken, hvis de ikke allerede foreligger fra egen læge. Prøverne skal foretages på cyklusdag 2.

AMH

AMH er en forkortelse for Anti Müllerian Hormon. AMH kan måles i en blodprøve og er et godt mål for det antal æg, en kvinde har tilbage i æggestokkene. En høj AMH tyder på en god ægreserve, mens en lav AMH omvendt tyder på, at der ikke er så mange æg tilbage. AMH falder med stigende alder. En AMH på over 7 pmol/L betragtes som en normal værdi, mens en AMH på under 3 pmol/L betragtes som en lav værdi med betydeligt nedsat graviditetschance. AMH vurderes sammen med en ultralydsscanning, hvor antallet af ægblærer (follikler) optælles i begge æggestokke (AFC).

FSH

FSH står for Follikel Stimulerende Hormon og kan ligeledes måles i en blodprøve. FSH er et overordnet hypofysehormon, der stimulerer ægblærerne til at vokse. Modsat AMH tyder et højt niveau af FSH på en nedsat funktion af æggestokkene. Niveauet af FSH er svingende, hvorfor det er vigtigt at måle den tidligt i cyklus (cyklusdag 2). Den måles altid samtidig med østradiol. En FSH på over 15 pmol/L tyder på begyndende menopause.

Sædanalyse

Hvis der ikke allerede foreligger en sædanalyse, vil din partner blive henvist til dette. Sædprøven skal foretages mindst 48 timer og højest 7 døgn efter forrige sædudtømmelse. Hvis det ikke kan lade sig gøre at producere sædprøven i laboratoriet, kan den også foretages hjemme. Den skal i så fald opbevares ved kropstemperatur under transporten, for eksempel under armhulen. Den må højest være en time undervejs.

Sædprøven analyseres ved bedømmelse af sædcelleantal og bevægelighed før og efter oprensning. Kvaliteten bedømmes som nedsat, hvis en eller flere parametre ligger under nedre referenceniveau for fertile mænd. Man vil i første omgang anbefale en ny sædundersøgelse efter cirka 3 måneder, da sædkvaliteten er påvirkelig af mange forskellige faktorer. Feber er en af de væsentligste faktorer, der forbigående kan nedsætte sædkvaliteten.

Passageundersøgelse af æggelederne (HSU)

En vellykket insemination kræver, at æggelederne er åbne. Det kan tjekkes ved at foretage en passageundersøgelse (HSU). En HSU foretages på 8.-10. cyklusdag. Det er en god ide at tage lidt smertestillende forinden (Panodil/Ipren), da du kan få forbigående menstruationslignende smerter. Undersøgelsen foregår ved, at et blødt plastikkateter føres op gennem livmoderhalsen, og en lille ballon blæses op. Herefter fyldes livmoderen med sterilt saltvand, og udløbet i begge æggeledere følges med ultralyd. Undersøgelsen varer cirka 10 minutter.

Planlægning af behandling

Når resultatet på ovenstående undersøgelser foreligger, kan jeres behandling planlægges. I de fleste tilfælde er det muligt at tilbyde insemination, og I vil blive booket til en særskilt konsultation, hvor de forskellige trin i behandlingen gennemgåes. I vil i de fleste tilfælde kunne starte behandling i den kommende cyklus.

Inseminationsbehandling i stimuleret cyklus

Når der foreligger svar på ovennævnte undersøgelser, kan der lægges en plan for din behandling. I de fleste tilfælde (manglende ægløsning, let nedsat sædkvalitet, uforklarlig infertilitet eller let endometriose) er hormonstimuleret insemination med partners sæd velegnet som behandling. Hormonstimuleret insemination øger chancen for graviditet af 4 årsager:

 1. Æggestokkene modner i stedet for et æg 2-3 æg pr. cyklus.
 2. Tidspunktet for ægløsning og insemination koordineres, så der er stor sikkerhed for, at æg og sæd møder hinanden.
 3. Sæden sprøjtes op i livmoderen, så langt flere sædceller når ægget end ved naturlig undfangelse.
 4. Sæden er oprenset. Ved en oprensning frasorteres de døde sædceller og sædvæsken, så kun de gode og hurtige sædceller er tilbage. En oprensning kan enten foregå ved en simpel swim-up metode eller ved en gradient centrifugering. Sidstnævnte kræver flere laboratoriefaciliteter, men giver en højere graviditetsrate. For at kunne tilbyde den bedste behandling med gradientcentrifugering foregår selve inseminationen på Vitanova fertilitetsklinik.

Behandlingen foregår i følgende trin:

 1. Ring eller mail til klinikken den første dag, hvor du har frisk rød blødning (cyklusdag 1) og aftal tid til scanning.
 2. Fra cyklusdag 2-3 startes behandling med hormoner, som kan være indsprøjtninger med FSH, tabletter (Clomid) eller begge dele. Efter instruktioner fra os vil du uden problemer kunne tage indsprøjtningerne derhjemme.
 3. Scanning på cyklusdag 8-12, afhængig af cykluslængde og behandling. Nogle gange kan det være nødvendigt med mere end en scanning.
 4. Ægløsningssprøjte (Ovitrelle), når ægblærerne er modne. Ovitrelle sprøjtes under maveskindet om aftenen på det tidspunkt, du får angivet af klinikken.
 5. Insemination halvandet døgn (36-38 timer) efter injektion med Ovitrelle. Inseminationen foregår på Vitanova. Din partner skal samme morgen aflevere en frisk sædprøve.
 6. Behandling med progesteron (vaginale stikpiller) 2 x dagligt fra dagen efter inseminationen.
 7. Graviditetstest efter 14 dage. Hvis testen er positiv, skal progesteron fortsættes i yderligere 4 uger. Hvis den er negativ, kan du ophøre med progesteron og starte ny behandling i næste cyklus.

Risici ved behandlingen

Hormonstimuleret insemination giver en let øget risiko for graviditet med mere end et foster. Risikoen for tvillingegraviditet er 5-10 procent, hvis der er insemineret på mere end en ægblære. Hvis der ved scanning ses mere end 3-4 æg større end 14 mm, vil cyklus blive aflyst. I meget sjældne tilfælde kan æggestokkene blive overstimulerede med væske og udspiling af maven. Generne svinder som regel spontant i løbet af et par uger og kræver sjældent indlæggelse.

Priser

Hvis du har en henvisning fra egen læge, er behandlingen gratis. Udgifter til medicin og donorsæd er dog egenbetaling. Dette gælder uanset om behandlingen foregår i speciallægeklinik, på hospital eller på privat fertilitetsklinik.

Succesrater

Chancen for graviditet efter insemination afhænger af kvindens alder. Ved en alder under 38 år er graviditetsraten 20 procent eller højere for hver inseminationscyklus. Herefter falder den gradvist til 8-9 procent ved 40-års alderen og 4 procent hos kvinder over 40 år. Den offentlige sygesikring dækker maximalt 6 inseminationsforsøg. Hvis graviditet ikke er opnået derefter, er chancen for at opnå graviditet efter insemination lille, hvorfor IVF anbefales. Tiden, der går med insemination, skal hele tiden ses i forhold til den faldende ægreserve og det biologiske ur, der tikker.