Donorsæd er aktuelt for enlige kvinder, kvindelige par og heteroseksuelle par, hvor mandens sæd ikke kan anvendes. Nedenfor gives en kort oversigt over de vigtigste ting, som I/du skal vide, før I vælger sæddonor.

Hvem er sæddonorerne?

Sæddonorer er unge, raske mænd med høj sædkvalitet. Man kan kun komme i betragtning som sæddonor, hvis der ikke findes alvorlige arvelige sygdomme i familien.  Inden udvælgelsen er donorerne desuden undersøgt grundigt både fysisk, mentalt og med en række blodprøver, der undersøger for kromosombesætning (karyotype), infektionssygdomme og for de mest almindelige genetisk recessive sygdomme (anlægsbærerstatus).

Hvad skal jeg tage stilling til?

Sæddonorer kan opdeles i to grupper: Anonyme og ikke-anonyme donorer. En anonym sæddonor ønsker for altid at være fuldstændig anonym i forhold til den kvinde/det par, der har anvendt sæden. Det betyder at det barn, der måtte komme ud af behandlingen, aldrig kan få oplyst donors identitet.

En ikke-anonym sæddonor har indvilliget i mulighed for kontakt. Barnet kan således henvende sig til sædbanken på sin 18-års fødselsdag og få udleveret identificerende oplysninger om donoren. Donoren har hverken juridiske forpligtelser eller rettigheder overfor barnet – der er udelukkende tale om en mulighed for at kende sit biologiske ophav.

Alle sæddonorer har desuden enten en basisprofil eller en udvidet profil. En basisprofil er ofte angivet ved et nummer og rummer kun få oplysninger om donoren såsom hårfarve, øjenfarve, højde, vægt og etnicitet. En udvidet profil vil ofte være registreret under et fiktivt navn og indeholder en række supplerende oplysninger såsom baggrund, uddannelse, erhverv, interesser, lydfiler og baby-/voksenfotos.  Det er generelt sådan, at jo mere information man ønsker om donoren, jo dyrere er det at købe donorsæden.

Øvrige valg – IUI, ICI og MOT?

Sædstrå tælles og leveres i de såkaldte strå, indeholdende 0.4-0.5 ml sæd. Man benytter normalt 1 strå til 1 behandling. Det er muligt at købe enten IUI-strå eller ICI-strå. IUI-strå (ready-strå) indeholder sæd, der er blevet vasket og forberedt i sædbankens laboratorium, før den er blevet frosset ned. ICI-strå indeholder uvasket sæd. Sæden skal derfor forberedes, inden den er klar til behandling. Det er underordnet for resultatet, om der vælges IUI- eller ICI-strå. Det vigtigste er at finde den rigtige donor. I/du skal også forholde jer/dig til sædens motilitet (MOT). MOT angiver mængden af motile (aktive) sædceller i 1 ml sæd. Til inseminationsbehandling anbefaler vi, at der anvendes et IUI-strå med MOT10 eller højere. Hvis I/du vælger ICI-strå anbefales det dobbelte – det vil sige enten 2 strå med MOT10 eller 1 strå med MOT20.

De fleste behøver mere end en behandling for at opnå graviditet. Vi anbefaler derfor, at der købes 2-3 strå ad gangen. Da det kræver specielle faciliteter at opbevare sæden, har vi valgt at låne depotplads til donorstråene på fertilitetsklinikken Vitanova, hvor inseminationen ligeledes foregår. Vitanova ligger mindre end 100 meter fra speciallægeklinikken.

Sædbanker

Der findes tre sædbanker i Danmark, hvor I/du kan bestille donorsæd til din behandling. På deres websites gives udførlig beskrivelse af de forskellige valgmuligheder:

European Sperm Bank I København: www.europeanspermbank.dk

Cryos International i Århus: www.cryosinternational.com

Sellmer-Diers i København: www.sellmerdiers.dk

Når I/du har valgt de ønskede sædstrå, angives Vitanovas adresse som modtageradresse (Vester Voldgade 106, 3. sal, 1552 København V). Herefter vil sædbanken og Vitanova selv koordinere transporten, og I/du behøver ikke at gøre mere. Både sæden og forsendelsen skal betales direkte til sædbanken. Det er underordnet, om sæden sendes med tøris eller med tank. Det er vigtigt at bestille i god tid, da det kan tage op til 10 dage fra bestilling til sæden ankommer.

Søskendesæd

Ved planer om flere børn eller ved et stærkt ønske om brug af bestemt donor, er det en god ide at købe og reservere ekstra strå til senere brug. De fleste sædbanker vil refundere hovedparten af beløbet, hvis de ikke bliver anvendt.