Hvis sædprøven to gange i træk er af lav eller meget lav kvalitet, kan man ikke inseminere med partnersæd. Afhængig af prøven kan man enten foretage reagensglasbehandling med ICSI (mikroinsemination) eller man kan vælge at anvende donorsæd i stedet for partners sæd.