Der er ikke nogen fast grænse. Generelt anbefaler man tre forsøg, hvis der er tale om insemination med sæd fra manden og seks inseminationer, hvis det drejer sig om donorsæd. Hvis graviditet ikke er opnået herefter, skiftes normalt til reagensglasbehandling (IVF).